Grokking Newsletter

Grokking Newsletter

By Grokking Vietnam

Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Nếu bạn thấy email này bổ ích, hãy forward đến 3 người bạn của bạn.

6604 subscribers 69 issues

Previous issues

Show more issues