View profile

#107 - TiDB: Follower Read giúp gấp đôi lượng tải đọc

Revue
 
Để giúp cải thiện chất lượng nội dung của newsletter, mong bạn dành ít thời gian phản hồi cũng như đó
 

Grokking Newsletter

February 16 · Issue #108 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Để giúp cải thiện chất lượng nội dung của newsletter, mong bạn dành ít thời gian phản hồi cũng như đóng góp ý tưởng giúp team thông qua link khảo sát hàng tuần tại đây nhé.

Những bài viết hay
TiDB: Follower Read giúp gấp đôi lượng tải đọc
Microservice: các service giao tiếp như thế nào?
Trình biên dịch C# được viết trên C#
Trivago Magazine sử dụng Server Side Rendering để tối ưu SEO
Code & Tools
Tin tức khác
Quote
“Sometimes it pays to stay in bed on Monday, rather than spending the rest of the week debugging Monday’s code.”
Christopher Thompson
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam