View profile

#11 - Xây dựng tính năng autocomplete trên Quora

Revue
 
 

Grokking Newsletter

January 12 · Issue #11 · View online

Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.


Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi xin thử nghiệm Grokking Challenge, một thử thách mỗi tuần dành cho các bạn đọc. Mời các bạn trả lời và tham gia thảo luận bên dưới nhé. Tuần này: Tại sao Insertion Sort có độ phức tạp O(n^2) lớn hơn của Merge Sort và Quick Sort vẫn được sử dụng trong thực tế?
Ngoài ra, mời các bạn tham gia techtalk sắp tới của Grokking với chủ đề “Frontend Architecture with Components”, xem thêm trong link đăng ký bên dưới nhé.

Sự kiện nổi bật
Grokking TechTalk #23 - Frontend Architecture with Components
Những bài viết hay
Quora đã xây dựng tính năng autocomplete với Trie như thế nào
Ứng dụng Apache Kafka tại tạp chí The New York Times
Elasticsearch được eBay cải thiện hiệu suất như thế nào?
Xây dựng hệ thống dự đoán thời gian thực với ELK tại Uber
Grokking Technical Quiz
Ứng dụng của Insertion Sort
Tin tức kỹ thuật
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam