View profile

#112 - Tối ưu bộ nhớ JVM cho HDFS

Revue
 
 

Grokking Newsletter

March 22 · Issue #113 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Tuning JVM Memory for Large-scale Services
11 Reasons Why You Are Going To Fail With Microservices
Eventual Consistency: What, How, and Why
How Spotify’s Algorithm Knows Exactly What You Want to Listen To
Góc Database
Knowledge Graph đang dần trở thành một trong những thành phần quan trọng của các doanh nghiệp trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi các doanh nghiệp có lượng dữ liệu ngày càng lớn.
Khác với những cách thiết kế Information System truyền thống, khi hệ thống được tách nhỏ ra và lưu trữ theo từng “business” cụ thể, từ đó khiến tổng thể thông tin trong tổ chức trở nên rời rạc, thiếu tính kết nối để tạo ra insight.
Với cách tiếp cận xây dựng Knowledge Graph, dữ liệu được mô tả dưới dạng các đối tượng (object) và các mối liên hệ (relation) thuần tuý theo một cách tự nhiên với suy nghĩ của con người. Ví dụ như knowledge graph của Google có lưu trữ thông tin về các entity như James Cameron, TV Shows, phim Avatar, TED Talk, … và các mối liên kết như (đạo-diễn-bởi, thuyết-trình-tại, …) từ đó khi chúng ta truy vấn với từ khoá James Cameron, kết quả trả về không chỉ là thông tin về cá nhân ông mà còn có các thông tin về bộ phim do ông đạo diễn, bài thuyết trình của ông, …
Các công ty như Microsoft, Google, Facebook, eBay, IBM đều đã và đang xây dựng một knowledge graph của riêng mình để phục vụ cho các hệ thống sản phẩm, các bộ máy tìm kiếm của họ. Tuy nhiên, ở mỗi công ty có business khác nhau thì chiến lược xây dựng cũng như các chủ đề được tập trung sẽ khác nhau.
Mời bạn cùng đọc bài viết sau để hiểu thêm các hệ thống Knowledge Graph ở các công ty lớn được xây dựng xoay quanh những chủ đề gì cũng như những thang đo gì sẽ được họ dùng để xây dựng và mở rộng hệ thống Knowledge Graph của họ: link
Ngoài ra, các bạn có hứng thú với chủ đề mã hoá trong MySQL có thể tham khảo series bài viết này:
Sách hay nên đọc
Working Effectively with Legacy Code
Code & Tools
Tin tức khác
Tip & Trick
COVID-19: 8 Tips to Effectively Work from Home
This week sponsor
Ascenda is a global innovator in loyalty management, established 2014 and headquartered in Singapore with offices across Asia, Europe and the Americas. With a team of 80 full-time employees, we enable over 50 major financial services and travel brands worldwide with rewards technology, loyalty marketing, advisory and customer servicing.
We believe that nothing should stand in the way of brands who aim to deliver extraordinary moments for their customers. That’s why our solutions are beautifully simple to manage, easy and rapid to deploy, and always delivering exceptional value. In a world of increasingly complex enterprise software and proliferating buzzwords, we strip away the noise and take a fresh, practical approach to loyalty management. 
Visit ascendaloyalty.com for more information and current job openings.
Góc tuyển dụng
Quote
One of my most productive days was throwing away 1000 lines of code
― Ken Thompson

Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam