View profile

#113 - Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong các hệ thống phân tán

Revue
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Gr
 

Grokking Newsletter

March 29 · Issue #114 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Grokking đã ngưng lại và sẽ chỉ mở lại sau khi dịch bệnh kết thúc.
Trong thời gian này, các hoạt động của Grokking chủ yếu trên càng nền tảng online như Webinar, Newsletter, Survey, v.v…
Cùng theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác về dịch bệnh tại website của Bộ Y Tế nhé: https://ncov.moh.gov.vn/
Ngoài ra, các bạn yêu thích data có thể research thông qua tập dữ liệu covid-19 (được update mỗi ngày) được phát triển bởi team CSSE tại Johns Hopkins University. Các bạn có thể xem qua một hướng dẫn của team timescale tại đây.

Những bài viết hay
FB thiết kế Network Time Protocol (NTP) như thế nào ?
Why the GOV.UK Design System team changed the input type for numbers
Talk Transcript: How Cloudflare Thinks About Security
How is the Linux kernel tested?
Có thể bạn chưa biết
The Byzantine Generals’ Problem
 Byzantine Generals Problem
Byzantine Generals Problem
Góc Database
Tạo một bảng sử dụng Engine InnoDB trên MySQL 5.7 có cấu trúc ban đầu như sau:
Mở 2 session từ command line và thực thi song song 2 dòng lệnh như bên dưới:
Team Grokking có 2 câu hỏi dành cho bạn:
1- Tại sao ở bước số 5 lại có lỗi “Lock wait timeout exceeded;” như hình bên trái?
2- Nếu vẫn thực thi câu lệnh COMMIT ở bước số 7 thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?
Các bạn nào quan tâm có thể gửi câu trả lời về cho nhóm biên tập để chia sẻ với cộng đồng trong kỳ newsletter tuần tới nhé.
Row scanned equals to 1, Is the query is optimally tuned?
Announcing Saved Queries
Code & Tools
Tin tức khác
Quote
Codes are a puzzle. A game, just like any other game.  - Alan Turing
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam