View profile

#115 - Kỹ thuật tấn công database

Revue
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Gr
 

Grokking Newsletter

April 12 · Issue #116 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Grokking đã ngưng lại và sẽ mở lại sau khi dịch bệnh kết thúc.
Trong thời gian này, các hoạt động của Grokking chủ yếu trên càng nền tảng online như Webinar, Newsletter, Survey, v.v…
Cùng theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác về dịch bệnh tại website của Bộ Y Tế nhé: https://ncov.moh.gov.vn/

Những bài viết hay
11 thứ nên biết về GET & POST
Kiến trúc cho SaaS
Ứng dụng Golang ở Trivago
Uber: Ứng dụng giải pháp Multi-tenancy cho kiến trúc Microservice
Góc Database
Kỹ thuật tấn công database (Phần 1)
Kỹ thuật tấn công database (Phần 2)
Kỹ thuật tấn công database (Phần 3)
Code & Tools
Quote
Functions that create values are easier to combine in new ways than functions that directly perform side effects
 Marijn Haverbeke
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam