View profile

#116 - Tại sao Cloudflare bắt đầu cache dữ liệu "ít truy cập" lên RAM?

Revue
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Gr
 

Grokking Newsletter

April 5 · Issue #115 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Grokking đã ngưng lại và sẽ chỉ mở lại sau khi dịch bệnh kết thúc.
Trong thời gian này, các hoạt động của Grokking chủ yếu trên càng nền tảng online như Webinar, Newsletter, Survey, v.v…
Cùng theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác về dịch bệnh tại website của Bộ Y Tế nhé: https://ncov.moh.gov.vn/

Những bài viết hay
Why We Started Putting Unpopular Assets in Memory? Why We Started Putting Unpopular Assets in Memory?
Component-Driven Collaboration
How to Scope Down PRs
Slowly Changing Dimensions (SCDs) In The Age of The Cloud Data Warehouse
Góc Database
B+ tree và columnstore là một trong hai khuynh hướng lưu trữ index gần đây của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Và một trong những nhận định phổ biến đó là B+ tree sẽ phù hợp hơn với các tác vụ OLTP (OnLine Transaction Processing), còn columnstore thì lại phù hợp hơn cho nhu cầu OLAP (OnLine Analytical Processing). Tuy nhiên, liệu việc kết hợp cả 2 kiểu index này có khả thi và có mang lại tác dụng nào hay không?
Một nhóm tác giả đã tiến hành triển khai benchmark sử dụng các tình huống queries khác nhau để so sánh, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng một trong hai phương án index, hoặc là cách dùng hybrid kết hợp cả 2 kiểu index lại với nhau.
Một vài kinh nghiệm họ rút tỉa ra được:
  • B+ tree index phù hợp cho việc duyệt các điểm dữ liệu hoặc scan các cụm dữ liệu ngắn. B+ tree index cũng hiệu quả cho các tác vụ update các dòng riêng lẻ.
  • Columnstore index (CSI) dùng dưới dạng khoá chính thì lại phù hợp cho việc scan các khoảng dữ liệu lớn hoặc các thao tác bulk updates.
  • Ngoài ra, khi kết hợp CSI dùng dưới dạng khoá phụ kết hợp với B+ tree ở dạng khoá chính sẽ giúp tăng tốc độ cho các thao tác phân tích dữ liệu (operational analytics) trên cùng database.
Dựa vào kết quả này, họ cũng đưa ra một vài khuyến nghị để nâng cấp DTA (Database Engine Tuning Advisor), công cụ giúp tối ưu hiệu quả query dùng trên nền SQL Server của họ.
Bài viết khác về Database
Code & Tools
Tin tức khác
Quote
A computer is like a mischievous genie. It will give you exactly what you ask for, but not always what you want.
― Joe Sondow
Để giúp cải thiện chất lượng nội dung của newsletter, mong bạn dành ít thời gian phản hồi cũng như đóng góp ý tưởng giúp team thông qua link khảo sát hàng tuần tại đây.
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam