View profile

#117 - Làm thế nào để tránh Cascading Failures?

Revue
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Gr
 

Grokking Newsletter

April 19 · Issue #117 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên từ đầu năm nay, các hoạt động TechTalk, Workshop, InterviewDay của Grokking đã ngưng lại và sẽ mở lại sau khi dịch bệnh kết thúc.
Trong thời gian này, các hoạt động của Grokking chủ yếu trên càng nền tảng online như Webinar, Newsletter, Survey, v.v…
Cùng theo dõi và cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác về dịch bệnh tại website của Bộ Y Tế nhé: https://ncov.moh.gov.vn/

Những bài viết hay
Làm thế nào để tránh Cascading Failures trong hệ thống phân tán? Làm thế nào để tránh Cascading Failures trong hệ thống phân tán?
SWIM: The scalable membership protocol
A Practical Guide To Become a Senior Frontend Developer
Ransomware Attacks on MySQL and MongoDB
Góc Database
Nếu bạn đã từng học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở trường thì hẳn sẽ nhớ là Hashtable là một trong các cấu trúc tìm kiếm có hiệu quả O(1). Thế nhưng tại sao các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lại không sử dụng Hashtable để lưu index xuống đĩa mà lại thường sử dụng B-tree và B+-tree? Cấu trúc dữ liệu B-tree có đặc điểm gì khiến cho nó hay được sử dụng để lưu trữ index vào bộ nhớ?
B Trees and B+ Trees. How they are useful in Databases
Code & Tools
Tin tức khác
Quote
The most secure code in the world is code which is never written.
 Colin Percival
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam