View profile

#124 - Đồng bộ real-time dữ liệu giữa 2 database

Revue
 
 

Grokking Newsletter

June 7 · Issue #124 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
So sánh các Framework Reactive
Scribe - hệ thống phân tải hàng nghìn terabytes dữ liệu mỗi giờ
Apache Airflow: Cơ chế hoạt động
Delta - hệ thống đồng bộ dữ liệu
Góc Database
Làm sao để đồng bộ hiệu quả 2 database real-time với Change Data Capture (CDC)?
Có thể bạn chưa biết
Cổng mặc định của SSH (Secure Shell) là 22, đây không phải là một con số trùng hợp ngẫu nhiên. Phiên bản đầu tiên của SSH được viết vào năm 1995 bởi Tatu Ylonen. Đây là thời điểm mà ftp và telnet đang được sử dụng rộng rãi. SSH đã được thiết kế với mục đích thay thế telnet (cổng 23) và ftp (cổng 21). Khi đó thì cổng 22 đang “miễn phí”. Nhưng làm sao để có được con số 22 đó?
Hoá ra là việc đăng ký cổng vào thời điểm đó (khoảng năm 1995) khá dễ dàng do quy mô mạng lưới internet còn đang rất nhỏ và đang ở giai đoạn phát triển bùng nổ. Việc phân bố sử dụng các cổng lúc đó được thông qua bởi tổ chức IANA (Internet Assigned Numbers Authority) được quản lý bởi Jon Postel và Joyce K. Reynolds, những nhà tiên phong trong Internet. Jon còn được biết đến là biên tập cho những chuẩn protocol khác như IP, ICMP hay TCP.
Đọc chi tiết về lịch sử và quá trình cổng SSH được đăng ký tại đây: https://www.ssh.com/ssh/port
Code & Tools
Quotes
Simplicity is the soul of efficiency
―  Austin Freeman
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam