View profile

#127 - Server Docker bị mã độc đào tiền ảo tấn công

Revue
 
 

Grokking Newsletter

June 28 · Issue #127 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Case study: Analyzing Notion app performance
Data Warehousing: Basics of Relational Vs Star Schema Data Modeling
Saga Pattern, Application Transactions Using Microservices
Kubernetes Patterns : The Init Container Pattern
Góc Database
Khi làm việc với các hệ thống Relational Database, ắt hẳn bạn sẽ dành nhiều thời gian để tối ưu câu query của mình, đặc biệt là các phép Join. Nên join trái hay join phải, nên để bản nào join trước bảng nào join sau, … là những câu hỏi mà bạn cần phải trả lời. Trong video dưới đây, bạn sẽ được ôn lại những kiến thức nền tảng về cách phép Join vận hành cũng những loại tối ưu cần thiết liên quan, thông qua đó, hy vọng bạn sẽ có nền tảng tốt hơn đểu hiểu và tối ưu câu query của mình.
11 - Join Algorithms (CMU Databases Systems / Fall 2019)
Code & Tools
Tin tức khác
Server Docker bị mã độc đào tiền ảo tấn công
Quotes
Experience is the name everyone gives to their mistakes.
- Oscar Wilde
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam