View profile

#129 - Vận hành Docker Container thế nào cho hiệu quả?

Revue
 
Để nhóm biên tập có thể nhiều phản hồi trực tiếp từ bạn đọc, nhóm biên tập xin mời các bạn đọc cùng t
 

Grokking Newsletter

July 12 · Issue #129 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Để nhóm biên tập có thể nhiều phản hồi trực tiếp từ bạn đọc, nhóm biên tập xin mời các bạn đọc cùng tham gia vào nhóm Facebook dành riêng cho Newsletter Subscriber: https://www.facebook.com/groups/300419931101401. Các bạn có thể đưa ra góp ý, ý tưởng cải thiện, phản hồi cho chất lượng newsletter … trực tiếp cho nhóm biên tập. Hy vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp từ các bạn đọc để chất lượng của Newsletter ngày càng hoàn thiện hơn.
- Nhóm biên tập Grokking Newsletter

Những bài viết hay
Deep dive CSS: font metrics, line-height and vertical-align - Vincent De Oliveira Deep dive CSS: font metrics, line-height and vertical-align - Vincent De Oliveira
Use Binary Encoding Instead of JSON - Shilpi Gupta Use Binary Encoding Instead of JSON - Shilpi Gupta
Bootstrapping a multimodal project using MMF, a PyTorch powered MultiModal Framework - PyTorch Bootstrapping a multimodal project using MMF, a PyTorch powered MultiModal Framework - PyTorch
Best Practices for Operating Containers  -  Google Cloud Best Practices for Operating Containers  -  Google Cloud
Góc Database
Log-Structure Merge (LSM) Tree là một trong các kiểu cấu trúc dữ liệu được ứng dụng khá rộng rãi trong các hệ dữ liệu NoSQL phân tán được tối ưu cho thao tác “ghi”. LSM-tree có một số điểm đặc trưng như:
  • Thao tác insertupdate được xem như nhau, hệ thống không cần kiểm tra xem một record đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện lệnh update, nhờ vậy mà thao tác insert/update diễn ra khá nhanh.
  • Quá trình đọc sẽ diễn ra chậm hơn vì hệ thống lưu nhiều phiên bản của cùng một dòng dữ liệu nên phải lọc ra hết các dòng tương ứng, từ đó tốn thêm thời gian so với các cách lưu trữ khác.
Do các đặc tính trên nên việc xây dựng một Secondary Index cho LSM-tree là một bài toán không đơn giản. Kiểu dữ liệu B-tree vốn thường được dùng để xây dựng các cây index tỏ ra kém hiệu quả trong tình huống này.
Trong bài báo này, các tác giả chia sẻ về kỹ thuật Diff-Index, một cơ chế quản lý Global Secondary Index phù hợp hơn với LSM thông qua 4 schemes: sync-full, sync-insert, async-simpleasync-session.
Đọc bài báo gốc: link
Code & Tools
Quotes
Java is to JavaScript what car is to Carpet.
- Chris Heilmann
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam