View profile

#132 - Làm sao để tăng chất lượng code review?

Revue
 
Grokking Meetup là một hoạt động diễn ra thường xuyên với sự tham gia giữa các thành viên Grokking và
 

Grokking Newsletter

August 2 · Issue #133 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Grokking Meetup là một hoạt động diễn ra thường xuyên với sự tham gia giữa các thành viên Grokking và các khách mời. Đây là một buổi seminar với các chủ đề hấp dẫn về kỹ thuật.
Đặc biệt, các bạn ở xa cũng có thể tham gia online mà không cần tới trực tiếp. Grokking vẫn thường xuyên mời các bạn bên ngoài đăng ký để tham gia nhưng với số lượng có hạn.
Để có thể đăng ký và nhận được invite tham gia trực tiếp và dễ dàng hơn, các bạn có thể tham gia vào group trên facebook: https://www.facebook.com/groups/300419931101401

Những bài viết hay
Làm sao để tăng chất lượng Code Review?
Garbage collecting unhealthy JVMs, a proactive approach
Rebuilding messaging: How we bootstrapped our platform
Sản phẩm của người Việt
ruby_jard: Just another ruby debugger. Provide a better experience while debugging Ruby
Code & Tools
Memory Bandwidth Napkin Math
GitHub - trozler/whereAmI
Tin tức khác
Lỗ hổng trên Zoom bị khai thác để phá mật khẩu cuộc họp trong vài phút
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam