View profile

#14 - Làm sao để migrate 130TB dữ liệu từ Elasticsearch 2 lên Elasticsearch 5 trong 20 giờ

Revue
 
Trong số newsletter tuần này, team đính kèm các bài viết giải thích cách câu lệnh Group By của MySQL
 

Grokking Newsletter

March 16 · Issue #14 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam. Nếu bạn thấy email này bổ ích, hãy forward đến 3 người bạn của bạn.

Trong số newsletter tuần này, team đính kèm các bài viết giải thích cách câu lệnh Group By của MySQL hoạt động, giới thiệu về EBtree cũng như một bài viết chia sẻ về kinh nghiệm migrate một hệ thống lớn mà không tốn zero-downtime. 
Các bạn cùng tham khảo nhé.

Những bài viết hay
Bốn cách MYSQL thực thi câu lệnh GROUP BY
Cấu trúc dữ liệu Elastic Binary Tree
Migrate 130TB dữ liệu từ Elasticsearch 2 lên Elasticsearch 5 trong 20 giờ
Chiến lược tuyển dụng Engineer của Grab
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Happy Tower, 75 Huynh Tinh Cua, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam