View profile

#156 - How Postman Engineering handles a million concurrent connections

Revue
 
 

Grokking Newsletter

January 17 · Issue #157 · View online

Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.


Những bài viết hay
How Postman Engineering handles a million concurrent connections
Lessons learned in incident management
Napkin Problem 14: Using checksums to verify syncing 100M database records
Góc Distributed System
Khi phải làm việc với dữ liệu có thể được ghi bởi nhiều thành phần, locking là một trong những giải pháp đơn giản giúp ta đảm bảo được tính nhất quán của dữ liệu. Hôm nay ta cùng tìm hiểu về lease locking và fencing locking.
  • Lease locking định nghĩa một giao thức giao tiếp giữa các máy tính, nhằm đảm bảo tại một thời điểm chỉ có duy nhất một thành phần giữ khoá được phép cập nhật dữ liệu. Lease locking dựa trên cơ chế cho thuê có thời hạn nhằm đảm bảo khoá không bị chiếm dụng vĩnh viễn.
  • Mặc dù việc implement lease locking khá đơn giản, tuy nhiên với trường hợp ứng dụng bị tạm dừng (long stop-the-world garbage collection) hay vấn đề trễ gói trong mạng… khoá có thể bị sử dụng mặc dù đã hết hạn. Fencing lock là một cải tiến của lease locking, được đề xuất bởi Martin Kleppmann, nhằm giải quyết vấn đề trên.
Chi tiết mời bạn tham khảo:
Code & Tools
GitHub - wazuh/wazuh: Wazuh
GitHub - Noovolari/leapp:
This Week Sponsors
POPS is a creative, innovative & hyper-growth working environment where storytelling meets technology.
POPS is the leading digital entertainment company in Southeast Asia. With over 12 years in entertainment, we provide thousands of exclusive, high-quality, carefully curated local and international contents and bring a unique entertainment experience through POPS Original series, concerts, movies, comics, esports and more.
We are on a journey to find talents who are passionate about technology and love to develop POPS APP the digital entertainment product with the latest technologies such as: OTT, Video On Demand, Microservices, etc. to give end users in the region great experiences with an all-inclusive digital entertainment platform. 
Góc Tuyển Dụng
Quotes
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam