View profile

#157 - A year and a half with Debezium: CDC With MySQL

Revue
 
 

Grokking Newsletter

January 25 · Issue #158 · View online

Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.


Những bài viết hay
Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck performance Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck performance
A year and a half with Debezium: CDC With MySQL A year and a half with Debezium: CDC With MySQL
Everything Public Key Infrastructure (PKI) - The Missing Manual Everything Public Key Infrastructure (PKI) - The Missing Manual
Introduction to Presto Cost-Based Optimizer Introduction to Presto Cost-Based Optimizer
Góc Database
Trong các hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán thì vấn đề tính nhất quán (consistency) của dữ liệu rất quan trọng. Dù cho cơ chế bạn đang sử dụng là strong consistency hay eventual consistency thì vẫn sẽ phát sinh tình huống như lỗi mạng, lỗi kết nối, lỗi ghi xuống đĩa, … dẫn đến sự sai khác giữa các phiên bản của cùng một dữ liệu trên các node khác nhau.
Để giải quyết vấn đề này thì một vài kỹ thuật đã được tạo ra, một trong số đó là sử dụng Merkle Tree. Vậy Merkle Tree là gì?
Hình dung một cách đơn giản như hình trên thì Merkle Tree là một cây nhị phân trong đó giá trị ở các node cha (không phải node lá) sẽ được tính bằng cách hash giá trị của các node con trực tiếp của nó. Riêng các node lá sẽ lưu trữ dữ liệu gốc, hoặc lưu giá trị hash từ dữ liệu gốc. Nhờ đặc tính này mà việc kiểm tra xem hai tập dữ liệu được đại diện bởi hai Markle Tree có giống nhau hay ko khá hiệu quả.
Merkle Tree đang được sử dụng trong một số Database như Cassandra, ScyllaDB, DynamoDB. Đối với các hệ thống DB này, một cluster gồm nhiều instance thì mỗi instance sẽ tự tính và cập nhật phiên bản Merkle Tree cho các replica, nhờ vậy nếu có sự khác biệt trong dữ liệu giữa các replica thì hệ thống sẽ nhận diện và chỉnh sửa một cách dễ dàng.
Mời bạn đọc thêm bài viết này để hiểu thêm về cơ chế anti-entropy của Cassandra: link.
Code & Tools
This Week Sponsors
POPS is a creative, innovative & hyper-growth working environment where storytelling meets technology.
POPS is the leading digital entertainment company in Southeast Asia. With over 12 years in entertainment, we provide thousands of exclusive, high-quality, carefully curated local and international contents and bring a unique entertainment experience through POPS Original series, concerts, movies, comics, esports and more.
We are on a journey to find talents who are passionate about technology and love to develop POPS APP the digital entertainment product with the latest technologies such as: OTT, Video On Demand, Microservices, etc. to give end users in the region great experiences with an all-inclusive digital entertainment platform. 
Góc Tuyển Dụng
Quotes
The best error message is the one that never shows up.
- Thomas Fuchs
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam