View profile

#171 - TimescaleDB cải thiện hiệu suất của PostgreSQL bằng Skip Scan

Grokking Vietnam
Grokking Vietnam
Những bài viết hay
Optimizing web servers for high throughput and low latency - Dropbox
How we made DISTINCT queries up to 8000x faster on PostgreSQL
Góc Database
DynamoDB là một trong các Distributed Database có ảnh hưởng lớn đến thiết kế database hiện đại và là nguồn cảm hứng của nhiều database open source khác như Cassandra, ScyllaDB, …
Được triển khai dưới dạng serverless nên khi sử dụng DynamoDB chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về việc scale in, scale out cũng như các tác vụ DBOps thông thường khác. Tuy nhiên giống như các công nghệ khác, để sử dụng DynamoDB hiệu quả thì khi thiết kế chúng ta cần phải lưu ý đến một số giới hạn được đưa ra bởi đội ngũ thiết kế:
  • Kích thước của một dòng dữ liệu không được vượt quá 400KB.
  • Khi thực hiện tác vụ Query và Scan, dữ liệu trả về cho mỗi trang truy vấn không vượt quá 1MB.
  • Mỗi partition chỉ có thể được truy suất với tần suất tối đa là 3000 RCU (Read Capacity Unit) và 1000 WCU (WCU) mỗi giây.
Một điều thú vị về những giới hạn này đó là đây không phải là giới hạn về mặt kỹ thuật của hệ thống DynamoDB, tức là không phải DynamoDB không thể lưu trữ dòng dữ liệu vượt quá 400KB, mà giới hạn được đưa ra để đảm bảo khi bạn sử dụng DynamoDB, thiết kế của bạn sẽ đạt performance tốt.
Mời các bạn đọc bài blog của tác giả Alex để hiểu rõ hơn về các giới hạn này.
Góc Distributed System
The Cockroach Hour: What is CAP Theorem?
Code & Tools
This Week Sponsors
LINE đang tích cực tìm kiếm nhiều nhân tố ở các vị trí chủ chốt để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái LINE. Đặc biệt, trong vai trò Engineering Manager, các bạn sẽ có cơ hội tác động tích cực đến sự phát triển của con người, tổ chức, sản phẩm và hàng trăm triệu người dùng.
Góc Tuyển Dụng
Xem các vị trí đang đăng tuyển khác tại LINE Technology Vietnam
Quotes
Everything is designed. Few things are designed well.
- Brian Reed
Did you enjoy this issue? Yes No
Grokking Vietnam
Grokking Vietnam

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc newsletter kỳ này và chúng tôi hi vọng rằng bạn đã khám phá ra một số điều mới mẻ từ các bài viết trên. Các bạn có thể đọc lại các số cũ tại website newsletter.grokking.org

Ngoài ra các bạn có thể gửi feedback cho Grokking Newsletter team ở https://bit.ly/3k3Jdw5 hoặc đóng góp bài viết tại https://bit.ly/2XaBUtF

If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam