View profile

#24 - Serie bài viết về lập trình hàm

Revue
 
 

Grokking Newsletter

June 2 · Issue #24 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Functional Programming - Phần 1 - Con đường sáng
Data Science and the Art of Producing Entertainment at Netflix
A Look Behind the AI that Powers LinkedIn’s Feed: Sifting through Billions of Conversations to Create Personalized News Feeds for Hundreds of Millions of Members | LinkedIn Engineering
Structure & Attribute Based Graph Partitioning – WalmartLabs – Medium
Building scalable microservices with gRPC
Sự kiện nổi bật
Full Stack Weekend | Jun 2018
Bạn có biết?
Độ chính xác của hệ thống GPS (Global Positioning System) có thể bị giảm trong một số tình huống:
- Tín hiệu bị chặn khi di chuyển giữa các tòa nhà cao tầng, các tán cây cao.
- Di chuyển trong nhà hoặc ở bên dưới mặt đất
- Tín hiệu bị “dội” bởi các bức tường, tòa nhà
- Bão mặt trời, ….
Chính vì vậy, việc định vị trong các hệ thống hiện nay cần phối hợp giữa ba phương pháp chính: GPS, Cell tower triangulation, Wifi positioning.
Tin tức từ công ty
Các công ty có nhu cầu chia sẻ tin tức tuyển dụng/event vui lòng tham khảo văn bản hướng dẫn để biết thêm chi tiết: http://r.grokking.org/newsletter-jobposting
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam