View profile

#28 - Database và bài toán scaling

Revue
 
Ấn phẩm Dijkstra tập 2 sẽ được mở bán vào tuần sau. Những bạn nào đã pre-order thông qua form thì vui
 

Grokking Newsletter

June 30 · Issue #28 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Ấn phẩm Dijkstra tập 2 sẽ được mở bán vào tuần sau. Những bạn nào đã pre-order thông qua form thì vui lòng check mail trong cuối tuần này để biết chính xác thời gian mở bán nhe các bạn.
- Team Grokking

Những bài viết hay
Kết hợp những datatabase model trong kiến trúc Microservice
Kiến trúc database của Shopify
Thiết kế Queue sử dụng MongoDB
Có thể bạn chưa biết
Để ám chỉ một ứng dụng phần mềm có tính khả dụng và ổn định cao, và đáng tin cậy trong quá trình vận hành, người ta thường sử dụng thuật ngữ Five-Nines.  Five-Nines (99.999%) là thuật ngữ thường dùng để chỉ các hệ thống có downtime dưới 15 phút 15 giây trong một năm.
Các thuật ngữ khác tương tự:
- Hệ thống có độ khả dụng 2 số 9 (99%), tổng downtime phải dưới 3 ngày 15 giờ 40 phút trong 1 năm.
- Hệ thống có độ khả dụng 3 số 9 (99.9%), tổng downtime phải dưới 8 giờ 46 phút trong 1 năm.
- Hệ thống có độ khả dụng 4 số 9 (99.99%), tổng dowtime phải dưới 52 phút 46 giây trong 1 năm. 
- Hệ thống có độ khả dụng 5 số 9 (99.999%), tổng downtime phải dưới 15 phút 15 giây trong một năm.
Sự kiện nổi bật
AngelHack Hackathon in Ho Chi Minh: Smart Mobility
Tin tức từ công ty
Các công ty có nhu cầu chia sẻ tin tức tuyển dụng/event vui lòng tham khảo văn bản hướng dẫn để biết thêm chi tiết: http://r.grokking.org/newsletter-jobposting
Software Engineer at Wizeline
Mỗi tuần một câu đố
Cảm ơn Holistics Software đã cung cấp câu đố tuần này. Các team nào muốn gửi câu đố vui lòng gửi về newsletter@grokking.org
[Database] Để scale một hệ thống CSDL SQL có lượng ghi (write) nhiều, những cách nào sau đây là hợp lý? (chọn tất cả câu đúng)
A. Thêm read replica và chuyển hết phần đọc (read) sang replica.
B. Xoá những index ít được xài để tăng tốc độ ghi.
C. Ghi theo nhóm (batch writes) thay vì ghi từng dòng (khi có thể).
D. Thêm index vào những cột được ghi/cập nhật nhiều để tăng tốc độ ghi.
E. Chuyển các cột sang dùng cấu trúc dữ liệu json để tăng tốc độ ghi.
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam