View profile

#30 - Tự động sửa lỗi chính tả tiếng Việt

Revue
 
 

Grokking Newsletter

July 14 · Issue #30 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Clip hay cuối tuần
Distributed Systems in One Lesson by Tim Berglund - YouTube
Những bài viết hay
Tự động sửa lỗi chính tả tiếng Việt
Building Pinterest’s A/B testing platform – Pinterest Engineering – Medium
Sự kiện nổi bật
TechTalk #27: Data Structures & Algorithms
AngelHack Hackathon in Ho Chi Minh: Smart Mobility - Demo Day
Có thể bạn chưa biết
API có tính lũy đẳng (Idempotent API) là thuật ngữ nhằm chỉ một lời gọi API trả về giá trị như nhau sau nhiều lần gọi.
Ví dụ, một website có API dùng để like hình có đường dẫn như sau: 
POST /image/{image_id}/like
Nếu API này trả về kết quả như bên dưới
{
    status: “success”
}
Thì API này được xem là có tính lũy đẳng (idempotent). Ngược lại, nếu API này trả về kết quả như:

    // like_count chỉ số người đã like post này
    like_count: 20
}
Vậy thì API này sẽ được xem là không có tính lũy đẳng (idempotent).
Mỗi tuần một câu đố
Cảm ơn team Holistics Software đã cung cấp câu đố tuần này. Các team nào muốn gửi câu đố vui lòng gửi về newsletter@grokking.org
[OS] Tại sao 1 ứng dụng bị dính lỗi memory leaks thường sẽ chạy chậm lại trước khi crash?
A. Khi hệ thống gần hết memory, phân mảng (memory fragmentation) xuất hiện dẫn tới giảm tốc độ truy cập.
B. L1 cache sẽ hết bộ nhớ, dẫn đến việc CPU truy cập bộ nhớ ngoài nhiều hơn.
C. Khi hệ thống gần hết memory, swapping xảy ra dẫn tới giảm tốc độ truy cập.
D. Memory leaks dẫn đến có quá nhiều files được mở (too many files opened), dẫn đến giảm tốc độ truy cập.
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam