View profile

#31 - Băm và lưu password đúng cách

Revue
 
 

Grokking Newsletter

July 21 · Issue #31 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Clip hay cuối tuần
Jeff Dean: "Achieving Rapid Response Times in Large Online Services" Keynote - Velocity 2014 - YouTube
Những bài viết hay
MDDV White Paper
Ngôn ngữ lập trình lưu trữ biến như thế nào?
Băm và lưu password đúng cách
Có thể bạn chưa biết
Quy Luật Ahmdahl là công thức được dùng để tính toán hiệu năng có thể đạt được nếu thêm vào một số lượng nhân CPU để vận hành một ứng dụng có cả hai thành phần xử lý song song và xử lý tuần tự. 
Ví dụ: Đối với một chương trình xử lý file từ đĩa cứng, một phần nhỏ của chương trình có thể scan những thư mục và tạo những file trên memory.  Sau đó mỗi file được một thread xử lý. Công đoạn scan thư mục và tạo file không thể xử lý song song được, nhưng có thể xử lý song song công đoạn đọc từng file.
Theo công thức này, nếu gọi S là phần trăm của ứng dụng phải xử lý tuần tự (serial) trên một server có N nhân thì công thức sẽ là:
speedup <= 1 / (S + (1-S)/N)
Ví dụ, một ứng dụng có 75% xử lý song song, 25% xử lý tuần tự thì với server có 2 nhân thì tốc độ của ứng dụng có thể tăng lên 1.6 lần. Nếu ta thêm 2 nhân nữa thì tốc độ có thể tăng lên đến 2.28 lần.
Điều thú vị là khi N tiến đến giá trị vô cực, công thức trên sẽ hội tụ về S, nghĩa là việc tăng số nhân CPU lên càng nhiều cũng không thể làm tăng tốc độ xử lý của ứng dụng lên. Ví dụ 1 ứng dụng có 40% xử lý song song sẽ chỉ có thể tăng tốc độ tối đa lên 2.5 lần
Tin tức từ công ty
Công ty Tiki đang cần tuyển các vị trí Software Engineer và Data Engineer để xây dựng marketplace platform. Rất nhiều bài toán thú vị xoay quanh vấn đề scale hệ thống và thương mại điện tử mà Tiki đang thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dùng mỗi ngày.
Software Development Engineer for Marketplace Platform (Quantity: 05) | Tiki - Tuyển dụng
Data Engineer (Quantity: 02) | Tiki - Tuyển dụng
Thử thách cuối tuần
Nếu bạn được cho trước thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của một đồ thị. Bạn sẽ vận dụng thuật toán đó như thế nào để tìm đường đi ngắn thứ hai giữa hai đỉnh trong đồ thị?
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam