View profile

#33 - Cuckoo Hashing

Revue
 
 

Grokking Newsletter

August 18 · Issue #33 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Scaling Instagram Infrastructure - YouTube
Những bài viết hay
How the Go runtime implements maps efficiently (without generics) | Dave Cheney
Cuckoo Hashing
Consistent Hashing
Sự kiện nổi bật
Launching the 2018 State of Rust Survey - The Rust Programming Language Blog
Advanced (Elastic) Search for your legacy application
Có thể bạn chưa biết
Technical Debt là định nghĩa về những sự đánh đổi giữ sự nhanh chóng và thiết kế hiệu quả một hệ thống hay feature nào đó trong lĩnh vực Software Engineering. Khi bạn chọn sự nhanh chóng để có thể release một feature càng nhanh càng tốt, thiết kế về feature đó sẽ càng sơ sài, khó phát triển về sau, tạo ra Technical Debt lớn. Ngược lại, nếu chọn một thiết kế hoàn thiện thì Technical Debt sẽ nhỏ hơn.

Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam