View profile

#34 - Câu chuyện của Gmail

Revue
 
 

Grokking Newsletter

August 26 · Issue #34 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Making Real Time Predictive Decisions with Redis ML - YouTube
Redis-ML là một module của Redis cài đặt một vài model machine learning như là Redis data type.
Trong clip sau đây, sẽ giới thiệu cách sử dụng Redis-ML để giải các bài toán về Machine Learning. Clip được xây dựng với hình ảnh minh họa dễ hiểu và ví dụ về bài toán dự đoán giá nhà. Mời các bạn cùng xem.
Những bài viết hay
How Gmail happened: The inside story, as revealed by creator Paul Buchheit
Google/tink: a multi-language, cross-platform library that provides cryptographic APIs
Vài ghi chép về V8 và Garbage Collection
Sự kiện nổi bật
Vietnam Frontier Summit - Sự kiện công nghệ tiên phong của năm
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam