View profile

#35 - Vài ghi chú hay về kiến trúc phần mềm

Revue
 
Một phần mềm mà không có kiến trúc cũng giống như một ngôi nhà được xây mà thiếu bản vẽ. Phần mềm có
 

Grokking Newsletter

September 2 · Issue #35 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Một phần mềm mà không có kiến trúc cũng giống như một ngôi nhà được xây mà thiếu bản vẽ. Phần mềm có thể chạy, nhưng sẽ khó mà ổn định và có chất lượng cao.
- Nguồn ẩn danh

Site Reliability Engineering at Dropbox - YouTube
Những bài viết hay
DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, … How I put it all together – @herbertograca
Web Architecture 101 – VideoBlocks Product & Engineering
Design a Cache System
Sự kiện nổi bật
Grokking TechTalk #28: Selenium - Docker: End to End Testing
Có thể bạn chưa biết
Để hiện thực những mobile app đơn giản, bạn có thể không cần mô tả kiến trúc gì, chỉ cần bắt tay vào làm thì vẫn được. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống lớn với vài trăm người, vài triệu dòng code, việc mô tả và giao tiếp về kiến trúc giữa các team với nhau là không thể tránh khỏi.
Architecture description language là một thuật ngữ chỉ những loại ngôn ngữ hình thức/sơ đồ được dùng để mô tả về kiến trúc phần mềm. Bằng việc sử dụng một ADL đã được chuẩn hóa, sẽ giúp cho việc giao tiếp, phân tích kiến trúc của bạn và team bạn chặt chẽ hơn đấy.
Thử thách cuối tuần
Đâu là tên gọi phù hợp cho loại kiến trúc được mô tả dưới đây:
“All arriving new data is entered into both the batch layer and the speed layer. Batch layer has the master dataset and precomputes data and provides it in batch views. Speed layer processes the with recent data and compensates for the latency in the batch layer. Serving layer processes queries using data from both batch views and real-time view in speed.”
a) Kiến trúc Microservices
b) Kiến trúc Pipe-and-filter
c) Kiến trúc kiểu N-tier
d) Kiến trúc Lambda
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam