View profile

#36 - Câu chuyện OpenAI viết bot đi thi The International (Dota 2)

Revue
 
 

Grokking Newsletter

September 9 · Issue #36 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Câu chuyện theo đuổi Dota 2 của team OpenAI
dbdiagram.io - Công cụ miễn phí thiết kế database diagrams
Microservices Messaging: tại sao REST không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất
Bạn muốn viết code rõ ràng hơn? Hãy làm theo Cooperative Principle
Event cộng đồng kĩ thuật
Grokking #29 - Building Realtime Metrics Platform at LinkedIn
Full Stack Weekend - 15/09/2018 (thứ 7)
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam