View profile

#38 - Công nghệ chip máy tính sẽ tiến về đâu?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

September 23 · Issue #38 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam. Nếu bạn thấy email này bổ ích, hãy forward đến 3 người bạn của bạn.

Clip hay cuối tuần
Một engineer của team facebook chia sẻ ngắn về quá trình xây dựng tính năng Facebook Live mà chúng ta hay sử dụng gần đây.
Những bài viết hay
Công nghệ chip máy tính tiến về đâu?
Dropbox Interview - Design Hit Counter
Sự kiện nổi bật
UNESCO Hackathon Vietnam 2018
Building on a Scalable Blockchain with Scilla
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Happy Tower, 75 Huynh Tinh Cua, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam