View profile

#44 - Dropbox đã được scale như thế nào?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

November 4 · Issue #44 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

How We've Scaled Dropbox - YouTube
Những bài viết hay
Testing Privacy-Preserving Telemetry with Prio - Mozilla Hacks - the Web developer blog
Architecting product tours in React: Moving fast without a trail of tech debt
Designing Engineer Onboarding at Affinity – Affinity
Sách hay nên đọc
Nếu bạn đang mất căn bản về thuật toán, hoặc chỉ là muốn hệ thống lại vốn kiến thức về thuật toán của mình, bạn có thể tham khảo quyển The Algorithm Design Manual của tác giả Skiena nhé.
Trong quyển sách này, tác giả cung cấp các kiến thức về thuật toán, từ lý thuyết các thuật toán cơ bản đến nâng cao, cũng như đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế ứng dụng của các thuật toán khá dễ hiểu, từ cây, tập hợp, chuỗi, đồ thị, …
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam