View profile

#45 - Chức năng Zero Copy của Linux OS

Revue
 
 

Grokking Newsletter

November 11 · Issue #45 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
So sánh kiến trúc Lambda và Kappa
Streaming 101
Chức năng Zero Copy của Linux OS
Câu chuyện công nghệ
Sự cố hệ thống do chuyển đổi công nghệ database của Amazon
Sách hay nên đọc
Ebook Designing Event-Driven Systems
Tin tức từ công ty
Rust vừa release version 1.30.1. Release này của Rust đã fix lỗi về compiler panic Cargo progress bars.
Tạo ERD diagram từ schema.rb
Sự kiện nổi bật
Blockchain for SDGs Tour Summit in Ho Chi Minh

Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam