View profile

#46 - FireFox Sync được xây dựng như thế nào?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

November 18 · Issue #46 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
How we built Firefox Sync
HTTP-over-QUIC đổi tên thành HTTP/3
An Introduction to Join Ordering
Sự kiện nổi bật
ShiftSaigon Hackathon
Có thể bạn chưa biết
Phân loại các thuật toán trong Machine Learning.
Đọc thêm tại đây.
Sách hay nên đọc
Machine Learning for Humans 🤖👶
Tin tức kỹ thuật
  • Phát hiện những cuộc tấn công MeltDown và Spectre mới gây ảnh hưởng trên cả Intel và AMD Đọc thêm
  • Các nghiên cứu cho thấy GPU cũng có thể là nạn nhân của các cuộc tấn công tương tự MeltDown và Spectre Đọc thêm
  • Swift Adopts the Language Server Protocol Đọc thêm
  • Microsoft Announces the Availability of the MongoDB Atlas Free Tier on Azure Đọc thêm
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam