View profile

#47 - Microsoft chia sẻ mã nguồn MS-DOS trên github

Revue
 
 

Grokking Newsletter

November 24 · Issue #47 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

"Building a Distributed Build System at Google Scale" by Aysylu Greenberg
Những bài viết hay
Search Precision and Recall By Example - Engineering Blog
It’s all about naming · allegro.tech
Orchestrating Chaos using Grab's Experimentation Platform
Có thể bạn chưa biết
OS/161 là một phiên bản OS đơn giản hóa được xây dựng nhằm mục đích giảng dạy về hệ điều hành ở Harvard os161.eecs.harvard.edu. Các bạn nào muốn thử xây dựng một OS cho riêng mình thì có thể bắt đầu từ dự án này, sẽ đơn giản hơn so với việc đụng vào Linux Kernel ngay từ đầu đấy.
Tin tức từ công ty
GitHub - Microsoft/MS-DOS: The original sources of MS-DOS 1.25 and 2.0, for reference purposes
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam