View profile

#48 - Tối ưu hóa Database Venice

Revue
 
 

Grokking Newsletter

December 2 · Issue #48 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Sử dụng cơ chế TTL (Time-to-Live) để quản lý account user.
Kiến trúc xử lý lại message lỗi từ kafka
Tối ưu hóa database engine Venice
Sự kiện nổi bật
AMP Roadshow in Ho Chi Minh city
Có thể bạn chưa biết
Thread-Local Storage
Tin tức từ công ty
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam