View profile

#54 - Log Structured Merge Trees

Revue
 
 

Grokking Newsletter

January 13 · Issue #54 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Một số cách tăng tính bảo mật cho websocket
Thiết kế cơ chế xử lý khi có sự cố xảy ra với hệ thống
Cấu trúc dữ liệu Log Structured Merge Tree
Có thể bạn chưa biết
FIDO Alliance là một liên minh công nghiệp được lập ra với mục tiêu xây dựng các tiêu chuẩn chung cho các hệ thống xác thực người dùng. Link.
Tin tức từ công ty
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam