View profile

#57 - SageDB - Database vận hành dựa trên Machine Learning model

Revue
 
 

Grokking Newsletter

February 17 · Issue #57 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Kỹ thuật ra quyết định theo nhóm yếu tố
Kết hợp luồng xử lý batching và streaming data của kiến trúc Lambda.
SageDB: database system hoạt động dựa trên Machine Learning model.
Có thể bạn chưa biết
Một process được quản lý bởi OS sẽ luôn có một mức độ ưu tiên nhất định và được vào waiting queue để chờ được lấy ra và xử lý. Những process có độ ưu tiên cao hơn sẽ được thực thi trước. Như vậy, có khả năng những process có độ ưu tiên thấp sẽ không được thực thi trong một thời gian dài (MIT từng tiết lộ có một process đã được đưa vào hàng đợi xử lý hơn 5 năm và vẫn chưa được xử lý), người ta định nghĩa là starvation. Do vậy, những process như vậy sẽ được nâng lên mức độ ưu tiên một khoảng thời gian nhất định, gọi là Aging ( chi tiết).
Tin tức từ công ty
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam