View profile

#59 - Để thiết kế hệ thống ổn định, nên sử dụng Circuit Breakers hay là Retries?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

March 10 · Issue #59 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Clip hay
Scale kiến trúc thời gian thực của Alibaba cho kỳ lễ shopping toàn cầu
Những bài viết hay
Thiết kế hệ thống ổn định: Nên sử dụng Circuit Breakers hay là Retries? (Phần 2)
Chiến lược migrate hơn một triệu dòng code từ python 2 sang python 3 ở Dropbox
Team Gitlab đã làm gì để có thể release được 49 phiên bản mỗi tháng?
Bàn về mô hình Concurrency của Javascript
Code & Tools
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam