View profile

#60 - Tối ưu tổ chức dữ liệu CockroachDB với phương pháp Vectorization

Revue
 
 

Grokking Newsletter

March 17 · Issue #60 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Như vậy Grokking Newsletter đã hoạt động hơn một năm với mục đích đem đến những bài viết kỹ thuật chuyên sâu cho kỹ sư phần mềm. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Grokking Newsletter suốt hơn một năm qua. Team Grokking xin phép thực hiện một khảo sát thông tin về cộng đồng kỹ sư phần mềm đã và đang ủng hộ Grokking để có thể đem nhiều giá trị hữu ích hơn cho ngành phát triển phần mềm tại Việt Nam.
Link khảo sát tại đây
Những bài viết hay
Uber giải quyết vấn đề lưu trữ thông tin về chuyến đi như thế nào ?
Một số cơ chế lưu trữ / truy xuất dữ liệu trên Log Structured Merged Tree vào đĩa cứng
Áp dụng phương pháp vectorization để tối ưu truy xuất dữ liệu và thuật toán Hash Join
Có thể bạn chưa biết
Một số lợi ích và ứng dụng của hệ hexadecimal (Thập lục phân) trong kiến trúc máy tính
Tin tức từ công ty
Code & Tools
  • https://github.com/nasa-jpl/open-source-rover
  • https://eng.uber.com/open-sourcing-peloton/
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam