View profile

#62 - Những bài học đúc kết sau hai năm triển khai Microservices

Revue
 
Như vậy Grokking Newsletter đã hoạt động hơn một năm với mục đích đem đến những bài viết kỹ thuật chu
 

Grokking Newsletter

March 31 · Issue #62 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Như vậy Grokking Newsletter đã hoạt động hơn một năm với mục đích đem đến những bài viết kỹ thuật chuyên sâu cho kỹ sư phần mềm. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Grokking Newsletter suốt hơn một năm qua. Team Grokking xin phép thực hiện một khảo sát thông tin về cộng đồng kỹ sư phần mềm đã và đang ủng hộ Grokking để có thể đem nhiều giá trị hữu ích hơn cho ngành phát triển phần mềm tại Việt Nam.
Link khảo sát tại đây

Những bài viết hay
Microservices after Two Years | George Stocker
Case Study: Nameserver Issue Investigation using curl, dig+trace & nslookup
Uber Case Study: Choosing the Right HDFS File Format for Your Apache Spark Jobs
Demystifying Conway's Law | ThoughtWorks
Có thể bạn chưa biết
The fallacies of distributed computing là một danh sách được đề ra bởi L Peter Deutsch và các cộng sự ở Sun Microsystems mô tả những giả định sai mà một lập trình viên khi chưa quen với các hệ thống phân tán sẽ có khuynh hướng tin vào.
Sách hay nên đọc
A Philosophy of Software Design by John Ousterhout
Tin tức công nghệ
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam