View profile

#63 - Hệ thống gợi ý địa điểm, sự kiện của Airbnb

Revue
 
 

Grokking Newsletter

April 7 · Issue #63 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Sử dụng HTTP Keep-Alive để tối ưu kết nối client-server
CPU ở trạng thái Idle thì sẽ như thế nào ?
Hệ thống gợi ý địa điểm du lịch, sự kiện của Airbnb
Có thể bạn chưa biết
Dat protocol
Tin tức từ công ty
Nhóm phát triển PHP vừa công bố tích hợp JIT compiler vào PHP 8.0
Code & Tools
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam