View profile

#65 -Thiết kế dịch vụ thanh toán online của Airbnb

Revue
 
 

Grokking Newsletter

April 21 · Issue #65 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Quan điểm về việc xây dựng lại một sản phẩm phần mềm mới
Thiết kế hệ thống vận hành có tính chịu lỗi cao của Grab (Phần 1): Cơ chế Rate-Limiting
Xây dựng dịch vụ thanh toán online của Airbnb
Có thể bạn chưa biết
Cơ chế Lazy Copying là kết hợp giữa Shallow Copying và Deep Copying. Trong Java, khi một object được khởi tạo, cơ chế Shallow Copying được sử dụng. Một biến counter sẽ ghi nhận những object khác cùng reference đến ojbject này. Khi có nhiều object cùng reference đến một object thì cơ chế Lazy Copying sẽ chọn Deep Copying (tạo bản copy riêng cho từng object).
Tin tức từ công ty
Go 2018 Survey Results - The Go Blog
Code & Tools
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam