View profile

#67 - Dùng Kafka, Dataflow và BigQuery để theo dõi hơn 10 tỷ event mỗi ngày

Revue
 
Mời bạn tham gia cộng tác viên với Grokking Newsletter để có thể đóng góp bài viết tới hàng ngàn bạn
 

Grokking Newsletter

May 5 · Issue #67 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Mời bạn tham gia cộng tác viên với Grokking Newsletter để có thể đóng góp bài viết tới hàng ngàn bạn đọc mỗi tuần nhé. Link đăng ký tại đây.

Những bài viết hay
A one size fits all database doesn't fit anyone
Give meaning to 100 billion analytics events a day
Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào
Có thể bạn chưa biết
Bài toán "Hai vị tướng" trong thiết kế hệ thống phân tán
Sách hay nên đọc
What every developer should know about SQL performance
Code & Tools
Thư viện tách từ tiếng Việt
QUOTABLE
It is incorrect to point to the human mind as an example of “general intelligence”. That’s why I prefer talking about “strong AI” or “human-level AI”, rather than “AGI”, which is a made-up science-fiction idea already discredited by the available evidence.
François Chollet, a leading deep learning researcher at Google, on why AGI—artificial general intelligence—is but a pipe dream
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam