View profile

#72 - Techstack ở Uber đã thay đổi như thế nào trong những năm qua?

Revue
 
Tuần này, mời các bạn cùng đóng góp ý kiến cho câu hỏi: "Câu hỏi phỏng vấn thú vị nhất mà bạn từng hỏ
 

Grokking Newsletter

June 9 · Issue #72 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Tuần này, mời các bạn cùng đóng góp ý kiến cho câu hỏi:
“Câu hỏi phỏng vấn thú vị nhất mà bạn từng hỏi/được hỏi là câu gì?”
Nếu bạn thấy email này bổ ích, hãy forward đến 3 người bạn của bạn nhé (để team biên tập có động lực duy trì và cải tiến newsletter nhiều hơn nữa).

Những bài viết hay
Machine Learning-Powered Search Ranking of Airbnb Experiences
Stack History: A Timeline of Uber's Tech Stack Evolution | StackShare
Questions to Ask When Writing a New API
What Is a Service Mesh? - NGINX
huydx note - Tìm đồng nghiệp thật khó
Code & Tools
Tin tức khác
“Without requirements or design, programming is the art of adding bugs to an empty text file.” - Louis Srygley
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam