View profile

#75 - Gitlab sử dụng kỹ thuật delayed replication trên PostgreSQL để recover lại dữ liệu cho người dùng.

Revue
 
 

Grokking Newsletter

June 30 · Issue #76 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
How we used delayed replication for disaster recovery with PostgreSQL
Gathering Metrics from Your Infrastructure and Applications
Using Rust to Scale Elixir for 11 Million Concurrent Users
Lessons learned from running Kafka at Datadog
Bạn có biết
Delay Replication là một kỹ thuật cấu hình cơ sở dữ liệu phân tán, trong đó một trong các node sẽ được replicate trễ hơn các node còn lại. Việc cấu hình này sẽ nhằm giúp cho việc khôi phục lại dữ liệu sau các sự cố nghiêm trọng gây mất dữ liệu được diễn ra dễ dàng và trơn tru hơn.
Code & Tools
Quiz
Trong số Newsletter kỳ trước, team có đặt ra câu hỏi “Thuật toán nào dưới dây không phải là một thuật toán Tham lam?” và đưa ra các lựa chọn là Dijkstra’s shortest path algorithm, Prim’s algorithm, Kruskal algorithm, Huffman Coding, Bellmen Ford Shortest path algorithm.
Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cùng ôn lại xem định nghĩa của thuật toán Tham lam (Greedy) là gì?
greedy algorithm is an algorithmic strategy that makes the best optimal choice at each small stage with the goal of this eventually leading to a globally optimum solution. This means that the algorithm picks the best solution at the moment without regard for consequences.
Cả 5 thuật toán được đưa ra đều là các thuật toán liên quan đến đồ thị, và Theo định nghĩa thì cả 4 thuật toán Dijkstra, Prim, Kruskal và Huffman đều có tính chất: ưu tiên lựa chọn các option tối ưu cục bộ nhằm hướng đến kết quả toàn cục hợp lý nhất. Riêng đối với thuật toán Bellmen-Ford, thuật toán này mặc dù tương tự Dijkstra, nhưng thay vì lựa chọn một đỉnh ngắn nhất chưa duyệt, Bellmen-Ford sẽ duyệt hết tất cả các đỉnh xung quanh để tìm ra con đường ngắn nhất. Từ đó cho thấy
Kết luận: đáp án là Bellmen-Ford không phải là thuật toán Tham lam (Greedy)
——-
Kỳ này, mời các bạn cùng trả lời câu hỏi:
Các phương thức Http nào dưới đây được xem là Idempotent?
A - GET
B - PUT
C - POST
D - DEL

Quote
“ Code is like humor. When you have to explain it, it’s bad.” – Cory House
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam