View profile

Grokking Survey #2 - Khảo sát về Quy trình phỏng vấn tại các công ty công nghệ

Revue
 
 

Grokking Newsletter

July 21 · Issue #131 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Bạn đã, hoặc đang là một Junior hoặc Senior tại các công ty công nghệ?
Bạn từng trải qua các buổi phỏng vấn tại các công ty công nghệ?
Bạn muốn góp ý để thay đổi quy trình phỏng vấn tốt hơn?
Với mục đích khai thác cảm nhận và mức độ hiệu quả của các quy trình phỏng vấn, Grokking Vietnam thực hiện Bản Khảo Sát Về Quy Trình Phỏng Vấn Ứng Viên Tại Các Công Ty Công Nghệ,
Thông tin của bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi:
  • Đưa ra những thống kê tổng quát về quy trình phỏng vấn
  • Giúp các ứng viên hiểu rõ hơn cho các đợt phỏng vấn
  • Hỗ trợ các ứng viên chuẩn bị tốt hơn cho những đợt phỏng vấn tiếp theo
Đồng thời, chia sẻ của các ứng viên về quy trình phỏng tại các công ty cũng giúp công ty có những điều chỉnh phù hợp nhằm:
  • Tạo được ấn tượng và quan hệ tốt với ứng viên
  • Xây dựng quy trình phỏng vấn đánh giá đúng khả năng ứng viên
  • Giúp ứng viên thoải mái và thể hiện đúng khả năng trong quá trình phỏng vấn
Tham gia khảo sát: bit.ly/techinterviewsurvey2020
Thời gian thực hiện: 5 - 7 phút
Đọc Grokking Survey #1 - Chuyển Việc: online.grokking.org/articles/44/grokking-survey-1-chuyen-viec
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam