View profile

Issue - 12: Monitor Varnish Cache như thế nào?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

January 19 · Issue #12 · View online

Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.


Sự kiện nổi bật
Grokking TechTalk #23 - Frontend Architecture with Components
7th Meetup: Applying Data Analysis in Vietnam Stock Trading
  • Build your Frontend Architecture with Components
  • Civic Hacking: Code That Impacts Society - Technical Challenges and Solutions
Những bài viết hay
Monitor Varnish Cache như thế nào?
Ba góc nhìn về phần mềm: Tại sao code luôn có thể sai?
HTTPS - Chim bồ câu đưa thư
Những câu chuyện từ 300 người trở thành lập trình viên sau 30, 40 hay 50 tuổi
Grokking Technical Quiz
Các loại tín hiệu trong process management
  • A - SIGKILL được gửi khi bạn chạy câu lệnh `kill <process_id>`.
  • B - Khi bạn nhấn Ctrl-C trong terminal thì SIGTERM được gửi.
  • C - Ngoại trừ SIGKILL ra thì 2 tín hiệu còn lại có thể được xử lý/bỏ qua bởi chương trình ứng dụng.
Tin tức kỹ thuật
  • Tải sách miễn phí ebook của O’Reilly Media Đọc thêm.
  • An update on AMD processor security Đọc thêm.
  • Apple phát hành bản cập nhật cho Safari chống lại tấn công Spectre Đọc thêm.
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam