View profile

Đâu là phần mềm tinh vi nhất từng được viết?

Revue
 
 

Grokking Newsletter

May 26 · Issue #23 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Đâu là phần mềm tinh vi nhất từng được viết?
RAFT protocol hoạt động như thế nào?
Web Beacon và cookie
How we build TiDB?
Sự kiện nổi bật
AnyMind Group Tech Talk: Microservices Architecture with AWS
Tin tức kỹ thuật
  • GDPR đang ảnh hưởng tới các ứng dụng như thế nào Đọc thêm
  • Developer Skills Report by HackerRank Đọc thêm
  • Một kỹ thuật mới tự động xây dựng bản đồ đường đi từ hình ảnh trên không Đọc thêm
Bạn có biết?
Canary release là một kỹ thuật để giảm thiểu những nguy cơ trong việc triển khai một phiên bản phần mềm mới thành sản phẩm. Một phiên bản mới của phần mềm, được gọi là canary, được triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng bên cạnh phiên bản đang chạy ổn định. Lưu lượng truy cập sẽ được phân chia giữa hai phiên bản này sao cho một phần yêu cầu đến được chuyển hướng đến phiên bản canary. Cách tiếp cận này có thể nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào với phiên bản mới mà không ảnh hưởng đến phần lớn người dùng.
Tin tức từ công ty
Các công ty có nhu cầu chia sẻ tin tức tuyển dụng/event vui lòng tham khảo văn bản hướng dẫn để biết thêm chi tiết: http://r.grokking.org/newsletter-jobposting
Fullstack Engineer @ Holistics - Business Intelligence and Data Infrastructure
Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam