Sitemap - 2022 - Grokking Newsletter

#244 - Những bài viết được đọc nhiều nhất 2022

#243 - BehindTheBug, When Indexing Gone Wrong

#242 - Tại sao Twitter không "down" - Từ góc nhìn của một SRE

#241 - Có nên thay thế C/C++ bằng những ngôn ngữ khác?

#240 - Giao thức đồng thuận Kraft

#239 - Cách Wix xử lý multi-threading trong Node.js

#238 - Làm thế nào để contribute vào mã nguồn Redis?

#237 - Nền tảng quản lý cơ sở hạ tầng Skynet tại Gojek

#236 - Virtual Threads: Nền tảng mới cho các ứng dụng Java

#235 - Một cái nhìn sâu về Idempotence

#234 - Kỹ thuật bypass Cloudflare

#233 - Tìm hiểu về Colossus, hệ thống lưu trữ phân tán của Google

#232 - Cải thiện tốc độ tìm kiếm text trong Postgres

Grokking Techtalk #46: Những bài học về xâm nhập và bảo vệ hệ thống mạng Việt Nam

#231 - Gojek scale Geo-Search gấp 10 lần ra sao?

#230 - Tìm hiểu về WebRTC và cơ chế peer to peer networking

#229 - Hệ thống authorization ở Netflix

#228 - Tìm hiểu về mô hình Data Platform hiện đại

#227 - Thiết kế retry consumer cho Kafka

#226 - Giải pháp Cache Invalidation tại Facebook

#225 - Xây dựng kiến trúc Event-Driven với Kafka, Spark, và Cassandra

#223 - Tổng hợp 1000 bài viết từ Grokking Newsletter

#223 - Tăng tốc độ Redis bằng compression của DoorDash

#222 - Tìm hiểu về Data Observability

221 - Tối ưu hoá thời gian đọc S3 giúp tăng hiệu suất tác vụ xử lý dữ liệu lớn

#220 - Xử lý những chú chim quậy phá bằng kỹ thuật như thế nào?

#219 - Triết lí Unix trong Apache Kafka và Samza

#218 - Ứng dụng Machine Learning vào bài toán định tuyến phương tiện

#217 - Lỗi hệ thống tại Slack và cách Dropbox chuẩn bị cho thiên tai

#216 - Happy Birthday, Git!

#215 - Grokking phát hành Dijkstra tập 2

#214 - Các phương pháp Migration điển hình

#213 - Netflix đã cải tiến hệ thống Real-time Data Infrastructure như thế nào?

#212 - Tối ưu hóa query trong Postgres

#211 - Cách Google, Twitter, và Spotify xây dựng văn hóa documentation

#210 - Kĩ năng giải quyết vấn đề

#209 - Uber's Big Data Platform: 100+ Petabytes dữ liệu

#208 - Các nguyên tắc và mẫu thiết kế cho hệ thống quy mô lớn

#207 - Lời giải mới cho trường hợp tổng quát của bài toán "Tám quân hậu"

Grokking Newsletter xin thông báo dừng hoạt động!

#206 - Technical debt nào tiềm ẩn trong hệ thống Machine Learning?

#205 - Netflix push notifications đến hàng triệu thiết bị như thế nào?

#204 - Hệ thống Xử lý Sự kiện Quảng cáo của Uber