Các giai đoạn cũng như các thử thách về mặt con người, tổ chức của Airbnb trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ Monolith sang Microservices.
Tìm hiểu thêm về sức mạnh của DynamoDB qua một use case cụ thể
3 metrics mới trên Amazon CloudWatch hỗ trợ cho việc trace log events, monitor các tính năng liên quan đến AWS Lambda, ...

February 2023

Cùng tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản trong PostgreSQL.
CockroachDB - một storage engine được xây dựng với khả năng chịu lỗi cao, dễ scale và có tính consistently-replicated, transactional datastore.
1
Chúng ta đều đã nghe tới ChatGPT rất nhiều trong thời gian gần đây. ChatGPT gây ấn tượng về sự mới mẻ, hấp dẫn với nhiều người. Xuất hiện nhiều suy nghĩ…
3

January 2023

Những nguyên nhân đằng sau layoff.
1

December 2022

Số newsletter cuối cùng của năm 2022
News WhatsApp data breach sees nearly 500 million user records up for sale — www.techradar.com Thông tin người dùng của WhatsApp bị rò rỉ và rao bán…

November 2022

Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa, năm 2022 sẽ chính thức khép lại. Sau hai năm ảnh hưởng bởi Covid thì chúng ta tới 1 năm chịu ảnh hưởng của suy thoái…
Chúng ta sẽ bắt đầu số newsletter tuần này bằng một vài tin tức không mấy tích cực.Amazon một công ty tưởng chừng như đứng ngoài làn sóng freeze…
Trong số này, chúng ta cùng tìm hiểu về:Grab Engineering đã thực hiện một vài tối ưu nhằm giảm kích thước file JavaScript từ 750kb xuống 250kb như thế…