Sitemap - 2019 - Grokking Newsletter

#102 - 5 bài học rút ra từ 20 năm sự nghiệp lập trình.

#101 - 20 dự đoán về xu hướng phát triển phần mềm trong năm 2020

#100 - Grokking Newsletter chính thức tròn 100 số!

#99 - Làm thế nào để xây dựng một resume chuẩn FANG+?

#98 - Những nguyên tắc cơ bản khi deal lương

#97 - What is Software Architecture?

Techtalk Online #36 - Từ Việt Nam đến Silicon Valley

#96 - Các mẫu thiết kế highly available API trên nền AWS

#95 - How Discord achieves native iOS performance with React Native

#94 - Giao thức GRIT thiết kế dành cho hệ thống phân tán

#93 - Lưu trữ 50 triệu event mỗi giây trong Elasticsearch như thế nào?

#92 - Thiết kế hệ thống trace lỗi trong kiến trúc micro-service

#91 - Best Practices for Event-Driven Microservice Architecture

#90 - Quản lý bộ nhớ trong Java

#89 - Có nên dùng MD5, SHA1, SHA2 để băm mật khẩu?

#88 - Thiết kế Write-Ahead Log dành cho hệ thống phân tán

#87 - Learning the hard way: Microservices

#86 - Làm thế nào để trở thành một Software Architect?

#85 - Thiết kế backend cho game MMO

#84 - Làm thế nào để xây dựng một sản phẩm phần mềm tốt?

#83 - Kernel Address Space Layout Randomization

#82 - Chuyên đề "Ứng dụng nhắn tin - Instant Messaging App"

#81 - Áp dụng kiến trúc microservice cho lập trình Frontend

#80 - Teach Yourself Programming in Ten Years

#79 - Concurrency và Parallelism

#78 - Chuyên đề "Trí Tuệ Nhân Tạo"

#77 - Debug lỗi chiếm dụng memory của ứng dụng

#75 - Gitlab sử dụng kỹ thuật delayed replication trên PostgreSQL để recover lại dữ liệu cho người dùng.

#74 - Làm sao để trở thành một Software Engineer giỏi?

#73 - ExUnit capture log và Erlang IO system

#72 - Techstack ở Uber đã thay đổi như thế nào trong những năm qua?

#71 - Sử dụng giao thức QUIC để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

#70 - Tìm hiểu nguyên nhân làm gia tăng kích thước file thực thi chương trình Go

#69 - Sử dụng kỹ thuật stream replication để scale PostgreSQL database tốt hơn

#68 - Quản lý vùng nhớ Heap hiểu quả hơn với cơ chế dằn bộ nhớ

#67 - Dùng Kafka, Dataflow và BigQuery để theo dõi hơn 10 tỷ event mỗi ngày

#66 - Web Assemply, JIT-less và những công nghệ web được phát triển gần đây

#65 -Thiết kế dịch vụ thanh toán online của Airbnb

#64 - Hướng triển khai cho các project Machine Learning

#63 - Hệ thống gợi ý địa điểm, sự kiện của Airbnb

#62 - Những bài học đúc kết sau hai năm triển khai Microservices

#61 - Technical Debt và trò chơi xếp hình

#60 - Tối ưu tổ chức dữ liệu CockroachDB với phương pháp Vectorization

#59 - Để thiết kế hệ thống ổn định, nên sử dụng Circuit Breakers hay là Retries?

#58 - Những bài học kỳ quặc nhưng cũng đầy hữu ích ở Thung Lũng Silicon

#57 - SageDB - Database vận hành dựa trên Machine Learning model

#56 - Những hệ thống phân tích, bất đồng bộ, thời gian thực ở quy mô lớn

#55 - Stop Calling Your APIs Microservices

#54 - Log Structured Merge Trees

#53 - Microservices, gRPC và REST