Sitemap - 2020 - Grokking Newsletter

#153 - Rewriting the heart of Dropbox Sync Engine

#152 - Uber xây dựng nền tảng Real-Time Push Message như thế nào?

#151 - Spotify đã cải tiến hệ thống Event của họ như thế nào?

#150 - (Re)Introducing Dropbox Edgestore

#149 - Kiến trúc JVM

#148 - Facebook scales hệ thống live stream cho hàng triệu người xem như thế nào?

#147 - Giải thưởng Dijkstra và định lý FLP-Impossibility

#146 - Xử lý dữ liệu lỗi trong Streaming System của Gojek

#145 - Bài toán Consensus trong mạng phân tán

#144 - So sánh hiệu năng Kafka vs Kinesis

#143 - Từ Monolith cho đến Event-driven Microservices

#142 - Sáu nguyên tắc cơ bản khi scale một hệ thống

#141 - Facebook scale các dịch vụ và ứng dụng của họ như thế nào?

#140 - Giải mã sự khác biệt giữa Artificial Intelligence, Machine Learning và Data Science

#139 - Những điều chúng ta nên biết nhiều hơn về database

#138 - Tại sao Apache Kafka lại nhanh?

#137 - Hệ thống xác thực của bạn có thiếu sót gì?

#136 - Recommendation Systems in the Real world

#135 - Commands and Events in a Distributed System

#134 - Hiểu rõ về Rolling Update một Deployment trong Kubernetes

#133 - Introducing Domain-Oriented Microservice Architecture at Uber

#132 - Làm sao để tăng chất lượng code review?

#131 - Multi-Runtime Microservices Architecture

Grokking Survey #2 - Khảo sát về Quy trình phỏng vấn tại các công ty công nghệ

#130 - Pinterest xây dựng hệ thống tìm kiếm thông minh như thế nào?

#129 - Vận hành Docker Container thế nào cho hiệu quả?

#128 - Thiết kế Docker Container thế nào cho hiệu quả?

#127 - Server Docker bị mã độc đào tiền ảo tấn công

#126 - Kỹ thuật Áp lực ngược (Backpressure ) là gì?

#125 - Cơ chế tái cân bằng trong Kafka

#124 - Đồng bộ real-time dữ liệu giữa 2 database

#123 - Những điều bạn cần biết về Domain-Driven Design

#122 - Ứng dụng gọi xe theo dõi vị trí như thế nào?

#121- Tăng tốc ứng dụng React

#120 - Bài toán Authentication và Authorization trong kiến trúc Microservices.

#119 - "Let's use Kubernetes!" Now you have 8 problems

#118 - Ứng dụng giao thức P2P tại Spotify

#117 - Làm thế nào để tránh Cascading Failures?

#115 - Kỹ thuật tấn công database

#116 - Tại sao Cloudflare bắt đầu cache dữ liệu "ít truy cập" lên RAM?

#113 - Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong các hệ thống phân tán

#112 - Tối ưu bộ nhớ JVM cho HDFS

#111 - Sẵn sàng cho thay đổi nghiệp vụ với Hexagonal Architecture

#110 - Code less, engineer more

#109 - DynamoDB Single Table Design

#108 - Scaling React Server-Side Rendering

#107 - TiDB: Follower Read giúp gấp đôi lượng tải đọc

#106 - Vì sao Discord chuyển từ Go sang Rust

#105 - Kĩ sư phần mềm với việc tạo dựng sự tự tin

#104 - Làm thế nào để trở thành Data Scientist?

#103 - Sử dụng Skiplist làm index cho MemSQL

Grokking Survey #1 - Bạn có đang cân nhắc chuyển việc trong năm sau?